Wet- en regelgeving

  • iedereen (publiek zichtbaar)


Bestaande regelgeving

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is niet vrijblijvend. Zowel Europees als nationaal is er regelgeving van kracht die minimale eisen stelt aan de energiehuishouding van bestaande gebouwen. Hier vindt u informatie over het bouwbesluit, installatiekeuringen en de Wet Milieubeheer.  

Bij transacties is een energielabel verplicht voor utiliteitsgebouwen. Overheidsgebouwen > 250m2 met een publieke functie moeten sowieso een energielabel hebben en het certificaat zichtbaar ophangen. Kijk voor meer informatie alsook het aanvragen van het energielabel hier.   

Nieuwe en toekomstige regelgeving

Sinds 1 januari 2016 is in het Besluit energieprestatie gebouwen het artikel 2.5 toegevoegd, in dit artikel wordt voorgeschreven dat dat de aanbevelingen behorende van het energielabel binnen de geldigheidsperiode van het energielabel moet worden uitgevoerd.

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf eind 2018: de overheid vervult hierin een voorbeeldrol.

Bekijk ook de handige tool, het Kompas Energiewetgeving Platform Duurzame Huisvesting geeft inzicht en tips per type gebouw

Aan de slag met wet - en regelgeving

Volgens de wet zijn eigenaren, (ver)huurders en gebruikers van bestaande bedrijfsgebouwen verplicht om energie te besparen. Maar waar moet uw bestaande bedrijfsgebouw op energieprestatiegebied minimaal aan voldoen? Welke regels, vrijstellingen en uitzonderingen zijn op uw situatie van toepassing? Met zowel het Activiteitenbesluit, als de verschillende soorten energie-audits, energielabels en installatiekeuringen is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Er gelden andere regels voor grote of kleine verbruikers en er zijn andere regels en hulpmiddelen voor verschillende gebouwen.

Duurzaam Inkopen

Vanaf 2015 zijn gemeenten verplicht om 100% duurzaam in te kopen. Bij het inkopen van producten, diensten en werken zijn prijs en kwaliteit vanzelfsprekend de belangrijkste aspecten. Duurzaam inkopen voegt hier een nieuwe dimensie aan toe: ook gemeenten nemen bij hun inkoop steeds vaker sociale en milieuaspecten mee in hun afwegingen.

Lees Quick scan - Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten van De Groene Zaak, het ondernemersplatform voor een duurzame economie. Dit rapport gaat over de stand van zaken en presenteert mogelijke verbeterpunten.

Lees ook het rapport Handleiding duurzaam inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu of kijk eens naar de Menukaart Duurzaam Inkopen, een tool ontwikkeld door de gemeente Franekeradeel.