Subsidies

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed kunt u gebruik maken van diverse subsidieregelingen. Naast enkele nationale regelingen zijn er ook diverse Europese regelingen waar u gebruik van kunt maken. De verschillende regelingen kennen ieder een eigen accent of invalshoek. Niet alle regelingen zullen voor uw situatie financieringsmogelijkheden bieden.

De verschillende regelingen vindt u in het overzicht ‘Subsidiemogelijkheden gemeentelijk vastgoed’.

 

Provincies

Naast deze nationale en Europese regelingen bieden ook diverse provincies financieringsmogelijkheden. Deze zijn echter niet in het overzicht opgenomen. Wij adviseren u contact met uw provincie op te nemen om naar de mogelijkheden te informeren.

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Deze regeling lichten we hier apart uit omdat deze recentelijk is aangepast en nu ook voor overheden is opengesteld. Vanaf juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dit in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

De ISDE-subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van aantal specifieke bedrijfsmiddelen zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

>> meer informatie.