• Extra
  • Scan Verduurzaming Overheidskantoren

Scan Verduurzaming Overheidskantoren

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Neem de besparingsmogelijkheden van uw overheidskantoor onder de loep met de ‘scan Verduurzaming Overheidskantoren’ en kom in aanmerking voor gratis vervolgadvies.

De scan ‘Verduurzaming overheidskantoren’ geeft u een eerste indruk van de financiële effecten van 30 maatregelen op het gebied van energie- en waterbesparing. Het model, een Excel rekenblad, toont ook de hoeveelheid bespaarde energie. Er is gekozen voor 30 maatregelen waarvoor in het algemeen geen grootschalige renovatie of verbouwing nodig is. Mikt u wel op grootschalige ingrepen, dan is dit model niet geschikt. De uitkomsten geven u een eerste indicatie van de mogelijkheden, voor een maatwerk-advies zult u een erkend adviseur moeten inschakelen. Op het eerste tabblad van de scan vindt u een korte toelichting over het gebruik ervan.

Voor het starten van de scan, klik hier.

Deze scan geeft u een eerste indruk van de mogelijkheden. RVO.nl biedt voor maximaal 25 gemeenten gratis uitgebreider vervolgadvies waarbij maximaal één gemeentekantoor nader onder de loep wordt genomen. RVO.nl schakelt hiervoor de deskundigheid in van Building Vision B.V.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, dan kunt u dat per e-mail melden aan duurzaamgemeentelijkvastgoed@rvo.nl.

 

Checklist

Voor een dieper inzicht in de besparingsmogelijkheden van uw gemeentekantoor gebruikt u de publicatie ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande overheidskantoren’. Dit document bevat een bruto lijst met maatregelen waarmee u het energiegebruik en het binnenmilieu kunt verbeteren. Naast de erkende maatregelen in de Wet Milieubeheer zijn ook andere maatregelen ter verbetering opgenomen. Per maatregel wordt een indicatie gegeven van de terugverdientijd en de invloed op het energiegebruik en het binnenmilieu. De lijst kan bijvoorbeeld gebruikt worden als checklist. Middels de lijst kunt u namelijk eenvoudig de gerealiseerde en mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart brengen.

>> naar de checklist