• Beheer
  • Monitoren Energieverbruik

Monitoren Energieverbruik

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Bij meer dan zeventig procent 70% van de utiliteitsgebouwen kan vaak al zonder grote investeringen veel bespaard worden. Voordat u als gemeente energie kunt gaan besparen, moet u natuurlijk inzicht hebben in het huidige verbruik. Dat is te zien op de energiefactuur, maar daarnaast is het verstandig het energieverbruik ook voor een bepaalde tijd real-time te monitoren. Door die gegevens te spiegelen aan bijvoorbeeld de openingstijden van een gebouw, wordt snel inzichtelijk of en wanneer er sprake is van energieverspilling. Zo kunt u op een snelle en eenvoudige manier de energie-efficiency en werking van de installaties controleren. 
Handvatten om de energieprofielmethoden zelf toe te passen of aan deskundigen over te laten vindt u in het Rapport Gebouwmonitoring met Energieprofielen

Tip: Controleer de energiefacturen. Het is geen uitzondering als deze niet blijken te kloppen of dat er voor panden wordt betaald die (niet meer) in het bezit zijn van de gemeente. In de gemeente Zaanstad heeft dat veel opgeleverd.

Uitbesteden of niet?

Bij verduurzamen van utiliteitsgebouwen is het dus raadzaam altijd te beginnen met energiemonitoring. Dat kan door de data te vergelijken met het energieverbruik dat u zou verwachten van het gebouw zelf, de installaties en het gebruik van het gebouw. Op basis van bestaande methodes worden zo inefficiënties opgespoord en verholpen. Niet direct verklaarbare piekverbruiken komen in beeld. U zult zien dat het geen uitzondering is dat bijvoorbeeld de verwarming niet goed staat afgesteld.

Gemeenten hebben direct al een belangrijke keus te maken: doet de organisatie dit zelf of besteed je het uit?

Energiecijfers

Onlangs zijn er energiecijfers bekend geworden over maatschappelijk vastgoed in een Benchmark maatschappelijk Vastgoed. De cijfers van deze Benchmark geven een indicatie, wat u kan helpen bij een eerste inschatting van het energiegebruik van uw gebouw. Tevens kan met deze data het eigen duurzaamheidsbeleid worden getoetst en verantwoord.