• Beheer
  • Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Duurzame oplossingen zijn vooral interessant als je die neemt op natuurlijke momenten. De al beschikbare budgetten vanuit het reguliere onderhoud kunnen dan ook worden aangewend voor het duurzame alternatief. Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) is dus een effectief instrument om gebouwen energie-efficiënter te maken. Mocht dit leiden tot in eerste instantie hogere kosten dan worden deze veelal terugverdiend door een lagere energierekening. Dit betekent concreet dat als bijvoorbeeld de kozijnen moeten worden vervangen, ook direct gekeken wordt naar het aanbrengen van beter isolerend glas of effectievere ventilatievoorzieningen.

Een DMOP wordt niet alleen op investerings- en onderhoudskosten beoordeeld, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van meerjaren onderhoudsplannen alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten worden bijvoorbeeld eerder vervangen. Dat levert op langere termijn kwalitatief hoogwaardig vastgoed op met een gezond binnenmilieu, een betere verhuurbaarheid en tevreden gebruikers.

Lees meer hierover in het rapport Verdienen met duurzaam onderhoud en de Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Zie ook de Pilot met DMOP aanpak van zes gemeenten in de regio Eindhoven.

Naar duurzaam gemeentelijk vastgoed , neem verduurzaming mee in onderhoudsplan en Gemeenten verduurzamen MOP's zijn drie interessante artikelen, onder andere over de gemeente Zeist en Gouda, over koplopers op het gebied van DMOP’s.