Juridisch

  • iedereen (publiek zichtbaar)

 

 Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is niet vrijblijvend. Naast het bouwbesluit voor nieuwbouw is er regelgeving van kracht voor de bestaande bouw die minimale eisen stelt aan de energiehuishouding van een gebouw.