financieringsconstructies

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Naast financiering uit eigen middelen of (deels) via vreemd vermogen vindt u hier voorbeelden van alternatieve financieringsconstructies. 

Energy Service Company (ESCo).

Via een ESCo kan een gemeente zonder financiering duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren. Dit kan voor alleen een installatie maar ook voor een heel gebouw. De ESCo neemt het beheer van de installatie/het gebouw over en voert duurzame, besparende maatregelen door waarmee het de kosten voor het onderhoud dekt. De voordelen zijn:

  • De ESCo investeert, dit heeft een positieve invloed op het investeringsplafond (Wet Hof) van de gemeente.
  • Langjarige ontzorging mogelijk en achterstallig onderhoud wordt gelijk meegenomen; fiscale incentives zoals EIA, MIA, Vamil dragen bij tot lagere lasten.

Meer informatie:

Energieprestatiecontracten in Utiliteitsbouw

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (pdf)

www.esconetwerk.nl


De Hallen in Amsterdam maakt gebruik van een ESCo constructie

Huren als eigenaar

Bij deze aanpak wordt er een beheerstichting opgericht waar zowel de gemeente als de maatschappelijke partners in participeren. Deze stichting heeft het vastgoed op de balans heeft en verhuurt het aan de maatschappelijke partners of aan de gemeente. De stichting heeft geen winstoogmerk en stuurt alleen op een positieve cashflow tijdens de exploitatieperiode van het pand (30 jaar). De grond blijft in eigendom van de gemeente. Er kan worden afgesproken dat het gebouw na exploitatie weer in eigendom van de gemeente komt.

Op deze manier zijn de jaarlijkse lasten voor de gemeente gegarandeerd lager dan bij de traditionele eigendomsverhouding. Een deel van deze kostenreductie wordt ingezet voor investeringen in het verduurzamen van gemeentelijke panden.

Meer informatie:

Voorbeeld Stichting Accommodatie Culemborg  

Natuurlijke momenten

Maak van investeringen uit de meerjarenbegroting/MOP duurzame investeringen. Door handig gebruik te maken van reeds gereserveerde middelen uit de meerjarenbegroting kunnen duurzame investeringen naar voren gehaald worden.