Financiën

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Financiering van energiemaatregelen is vaak een belemmering. De kosten gaan immers voor de baat uit. Bij veel gemeenten is momenteel geen of beperkte ruimte om middelen vrij te maken in de (meerjaren-)begroting voor duurzame investeringen. De afgelopen jaren wordt er daarom steeds meer gebruik gemaakt van alternatieve financieringen.

Gemeentes zijn niet langer de traditionele opdrachtgevers die grotendeels dicteren. Partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid staan centraal bij verduurzaming van vastgoed. De meest geschikte aanpak verschilt van casus tot casus. Een blauwdruk bestaat niet. Wel zijn er tips en voorbeelden.

  • De gemeenten Den Bosch en Nijmegen hebben een revolverend fonds ingesteld;
  • de gemeente Zeist financiert de energiemaatregelen door de besparing op de (toekomstige) verlaagde energiekosten hiertoe in te zetten;
  • er zijn ook voorbeelden van Energy Service Company constructies in o.a. Rotterdam en Groningen;
  • de gemeente Culemborg heeft  een aparte stichting in het leven geroepen en;
  • de gemeente Enschede heeft onlangs haar gehele vastgoedportefeuille uitbesteed.    

Financieringsconstructies voor duurzame investeringen vragen meestal om andere oplossingen dan de traditionele manier van financieren. Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn Subsidies beschikbaar op nationaal en Europees niveau : SDE+, EEEF, ELENA.

De Bank Nederlandse Gemeenten kan ook ondersteunen bij projecten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen uit het energieakkoord.

Lees ook het artikel Wat kunnen we leren van koplopergemeentes? - deel 3 op duurzaamgebouwd.nl. De toolbox financieringsconstructies van RVO geeft ook informatie over mogelijke financieringsconstructies.