• Beheer
  • Energiebesparing bij verhuur

Energiebesparing bij verhuur

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Voor gemeentelijke gebouwen die worden verhuurd aan stichtingen en verenigingen etc. is het van belang een onderscheid te maken in wie de energierekening betaalt. Immers, een huurder die de energierekening betaalt, profiteert van de duurzame investeringen van de gemeente. Investeringen verdienen zich in dit geval dus niet direct terug. Het is daarom verstandig om afspraken te maken met de huurder en het lopende huurcontract aan te passen. Een huurcontract waarin afspraken zijn opgenomen over duurzame investeringen wordt ook wel Green Lease genoemd. Green Lease komt in de praktijk neer op duurzame renovatie betaald uit lagere energiekosten. De huur gaat hierdoor nauwelijks omhoog, maar de waarde van het pand neemt wel toe.

 

Split incentive

In een Green Lease worden duurzaamheidsmaatregelen vastgelegd, inclusief de verdeling van kosten, baten en risico’s. De duurzaamheidsmaatregelen moeten zowel voor de huurder als voor de verhuurder gedurende de gehele huurtermijn meetbaar en controleerbaar zijn. Een Green Lease biedt een oplossing voor de zogenaamde ‘split incentive’, waarbij de eigenaar de investeringslasten draagt en de gebruiker de voordelen van energiebesparing geniet. De gemeente moet hierover, vanzelfsprekend vóór het tekenen van het (nieuwe) huurcontract, in gesprek gaan met de huurder.

De gemeente Zeist doet nu ervaringen op met het komen tot een Green Lease overeenkomst met verschillende huurders. Lester Agten vertelt er meer over, te lezen in dit interview ‘energie besparen staat voorop in Zeist’.

Documenten die gemeente Zeist hierbij gebruikt zijn:

Raadpleeg voor meer informatie de Leidraad Green Lease en de menukaart van Green Lease (overzicht van de hoofdafspraken).