Centraliseren Beheer

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Over één ding zijn de experts en koplopers het eens: het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed begint met het centraliseren van het beheer.

 ‘Het Vastgoedbedrijf maakt een plan om het vastgoed te verduurzamen, hiertoe gevraagd door de raad. Het Vastgoedbedrijf is een paar jaar geleden opgericht, waardoor al het gemeentelijk vastgoed onder één afdeling zit. Daardoor is het mogelijk om het plan van aanpak voor verduurzaming van ons vastgoed te schrijven, dat was anders niet gelukt’.
Anko Kuyt, Gemeente Almere

Tips, nuances en voorbeelden vindt u in het rapport 'Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo’s'.

 

Centralisatie van het beheer van vastgoed en neerhalen schotten

Centraliseren van het beheer van gemeentelijk vastgoed is een voorwaarde voor het succesvol realiseren van de noodzakelijke verduurzaming. Experts en koplopers betwijfelen of de ambitieuze doelen van gemeenten wel gerealiseerd kunnen worden zonder deze stap te zetten. Op zijn minst is een projectorganisatie nodig die gesteund wordt door de beleidsafdelingen.