Onderzoek duurzaamheidsbeleid Nederlandse gemeenten

  Menno Brouwer
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Menno Brouwer 573 dagen geleden

  <!-- BB, tags -->

  Gemeenten focussen bij duurzaam bouwen vooral op nieuwbouw. Voor verduurzamen van hun bestaande gemeentelijke vastgoed is weinig geld en menskracht beschikbaar, terwijl juist daar veel duurzaamheidswinst is te behalen. Vooral de vier grote steden scoren slecht. Dat blijkt uit een peiling van adviesbureau bbn onder 32 gemeenten.

  Te weinig geld
  De ambities van de gemeenten zijn groot: 97 procent heeft duurzaamheidsdoelstellingen die ze binnen tien jaar willen realiseren. Maar de kans dat ze daarin slagen lijkt voor de meeste respondenten klein. De financiële middelen zijn daarvoor ontoereikend, zegt driekwart van de gemeenten zelf, en dat geldt bij bijna de helft van deze respondenten ook voor personele inzet. Een kwart van de ondervraagde gemeenten heeft wel genoeg geld en menskracht, maar de vier grote steden zitten daar niet bij.

  Weinig verduurzaming bestaande bouw
  De online-enquête werd door 32 gemeenten ingevuld, waaronde de G4 en vijftien grote steden. Ondanks de beperkte respons, zijn de invullers samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolking en een omvangrijke gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het beperkte geld dat zij beschikbaar hebben, wordt vooral ingezet voor duurzame nieuwbouw en onvoldoende voor verduurzaming van bestaand vastgoed, constateert bbn. Bij de G4 is dat beeld nog sterker zichtbaar dan bij de overige steden en kleine gemeenten.

  Winst boeken
  Dat is een gemiste kans, volgens vastgoedadviseur Olav Laurensse die het onderzoek begeleidde. ‘Door de huidige duurzaamheidseisen en normen in het Bouwbesluit, zijn nieuwe gebouwen ook zonder die focus al behoorlijk duurzaam. Bovendien maakt nieuwbouw maar een klein deel uit van de hele vastgoedportefeuille en heeft dus weinig impact. Juist bij het verduurzamen van bestaande gebouwen kunnen gemeenten veel winst boeken.’

  Knop moet om
  Helaas is het politiek en electoraal veel minder interessant om alle sportaccommodaties te verduurzamen, dan om het duurzaamste gebouw van Nederland neer te zetten, stelt Laurensse vast. Toch zal bij gemeenten die knop om moeten, zegt hij. ‘Duurzaamheid gaat niet om prestige, maar om het terugbrengen van de CO2-uitstoot en het energieverbruik om je beleidsdoelstellingen te kunnen halen. Je zult als gemeente nooit energieneutraal worden als je één duurzaam gebouw neerzet, maar nauwelijks wat verbetert aan je bestaande vastgoed.’