• Extra
  • Bijeenkomsten en activiteiten

Bijeenkomsten en activiteiten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Op deze pagina vindt u informatie over uitgevoerde en geplande bijeenkomsten en activiteiten.

 

Webinar 14 juni 2017

'Innovatief aanbesteden van energiebesparing'

door Caspar Boendermaker

Caspar Boendermaker (BNG Bank) schetst een route die u helpt bij een heldere procesaanpak en een goede inkoop. Hij gebruikt hiervoor het afwegingskader voor geïntegreerde contracten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Unie van Waterschappen en Pianoo.  

Het webinar kunt alsnog bekijken via deze link.

 Webinar 28 juni 2017

'Energiesubsidies'

door Marco Gomis

 

Het gat tussen de behoefte aan financiering en de beschikbaarheid van subsidiegelden binnen het thema Energiebesparing en verduurzaming is groot. Hoe positioneert u zich als regionale overheid in dit krachtenveld? Hoe benut u hierbij subsidies zowel voor de gemeente zelf als doelgroepen binnen de gemeente? Marco Gomis (PNO Consultants) schets de mogelijkheden. 

Het webinar kunt u alsnog bekijken via deze link.