Beleid en Aanpak

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Routekaart

Het verwezenlijken van doelstellingen en ambities is zeker niet alleen een technisch vraagstuk. Ook randvoorwaardelijke aspecten op organisatorisch, juridisch en financieel gebied komen hierbij kijken. Waar begin je en welke stappen moet je zetten? Klik op het stappenplan voor een nadere toelichting.

Duurzaamheidsbeleid

Bijna alle gemeenten hebben een ambitie als het gaat om klimaatneutraliteit en/of gebruik van duurzame energie. Wat betekent deze ambitie voor het gemeentelijk vastgoed? Om hier concrete stappen in te zetten blijkt in de praktijk nog geen gemeengoed.

In onderstaande links een aantal beleidsdocumenten om een eerste stap te zetten:

Gemeente Gouda: Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016 - 2019 (paragraaf 2.2)

Gemeente Almere: Kadernota Vastgoedbeleid Almere 2013 - 2020

Gemeente Tilburg: Naar een duurzame gebouwenexploitatie (mei 2016)