Beheer

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Een sleutelrol bij het verduurzamen van energieverbruik, is weggelegd voor de afdeling vastgoedbeheer. Goed georganiseerd beheer kan ervoor zorgen dat er inzicht ontstaat in de besparingsmogelijkheden en dat het uitvoeren van die maatregelen gestructureerd wordt ingebed in het onderhoud. Op deze pagina vindt u informatie over onderwerpen die samenhangen met het beheer van de vastgoedportefeuille.

Centraliseren Beheer Gemeentelijk vastgoed verduurzamen? Start met het centraliseren van het beheer.

Monitoren Energieverbruik Wees op de hoogte van het huidige energieverbruik en profiteer op korte en lange termijn.

Meerjaren Onderhoudsplan Hoe komt u tot een duurzaam meerjaren onderhoudsplan?

Energiebesparing bij verhuur Verhuurd vastgoed verduurzamen? Maak duidelijke afspraken.