Aanbesteding en contracten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Zodra duidelijk is welke opdracht aan de markt wordt gevraagd kan de inkoop of aanbesteding worden voorbereid. In deze fase moet er veel worden uitgezocht en voorbereid. Zo moet worden vastgesteld welke aanbestedingsregels aan de orde zijn, of er aanbesteed moet worden en welk type aanbestedingsprocedure van toepassing is. Over aanbesteding is veel informatie voorhanden:

  • www.europeseaanbestedingen.eu (Kennisportal Europese aanbesteding). Op deze website vindt u alle informatie over de theorie en praktijk van Europese aanbesteding zoals aanbestedingsprocedures, drempelbedragen, Aanbestedingswet 2012 en de bronnen van aanbestedingsrecht.
  • www.pianoo.nl (Expertise centrum aanbesteding) biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.
  • Monumentale panden vragen specifieke aandacht. Meer informatie over aanbesteding monumentale panden: http://www.stichtingerm.nl/doc/Notitie%20Aanbesteden%20met%20kwaliteit.pdf

 Is de aanbesteding rond, dan kan er voor verschillende contractvormen gekozen worden:

  • EPC (Energie Prestatie Contract)
  • DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) 

EPC (Energie Prestatie Contract) Bij een EPC worden er afspraken gemaakt over energieprestaties tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De uitvoerder/opdrachtnemer wordt ook wel ESCo genoemd. Groot verschil met traditionele overeenkomsten is dat de opdrachtnemer investeert en, door het afgeven van een prestatiegarantie, ook de risico’s draagt. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op één of meerdere installaties binnen een gebouw, maar ook over de gehele energieprestatie op gebouwniveau of cluster van gebouwen.  

Meer informatie:

 Ondertekening prestatiecontract Stichting Sporthal Helden in Panningen, nadere info zie hier.

DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) Een DBFMO-contract wordt soms toegepast bij nieuwbouw en gaat, in vergelijking met een energieprestatiecontract, over veel meer dan de energievoorziening van een gebouw. In een DBFMO-contract is de marktpartij/het consortium van marktpartijen verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp en de bouw van een object, maar ook voor het gebouwonderhoud en het leveren van (een gedeelte) van de facilitaire diensten gedurende een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld 25 of 30 jaar). Dit houdt in dat er niet afzonderlijk wordt onderhandeld met architecten, aannemers, banken, schoonmakers en veiligheidsbedrijven, maar met één consortium waarin al die partijen verenigd zijn, en dat voor het totale pakket verantwoordelijk is, van ontwerp tot en met onderhoud. Een bijkomend voordeel van deze contractvorm is dat de participerende marktpartijen gebruik kunnen maken van de fiscale regelingen EIA en MIA.

Meer informatie